Zbierka bola ukončená 9. marca. Čistý výnos zbierky činí 26 511 EUR.

Za vaše finančné príspevky ďakujú tieto organizácie:

Čo spoločne podporíme

Zabezpečenie prístupu k vode pre komunity a zvieratá cez opravy studní a vodných zdrojov.

Dodanie zásobníkov vody zdravotným strediskám, ktoré sa nachádzajú v oblastiach vážne postihnutých suchom a sú bez vodného zdroja.

Poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Aktuálna situácia v Keni

Vo februári 2017 kenská vláda vyhlásila humanitárnu krízu v dôsledku sucha v 23 postihnutých oblastiach zo 47. Počet ľudí bez dostatočného prístupu k jedlu sa zdvojnásobil z 1,3 milióna v auguste 2016 na 2,7 miliónov. Takmer 357 300 detí, tehotných a dojčiacich žien trpí podvýživou.

Vynechanie krátkych dažďov koncom roka 2016 núti ľudí prekonávať za vodou oveľa dlhšie vzdialenosti. V niektorých oblastiach musia prejsť až trikrát dlhšiu vzdialenosť, aby si nabrali vodu. Pred suchom im stačilo prejsť napríklad v Turkane asi 8 km.

Komunity, ktoré sa živia chovom dobytka, ho strácajú. Oblasti ako Turkana, Marsabit, Samburu a Mandera hlásia vysoké počty uhynutých zvierat. Podľa UNICEF v dôsledku sucha takmer 175 000 detí prestalo navštevovať školy a predškolské zariadenia.

Mnohé rodiny vynechávajú jedlo, alebo sa oň delia so svojimi zvieratami, hľadajú nové príležitosti na zamestnanie sa mimo poľnohospodárstva, predávajú svoj majetok vrátane zvierat, aby si vedeli zabezpečiť jedlo.

Miestni partneri

Caritas Lodwar

Caritas Lodwar zodpovedá za rozvojové a humanitárne aktivity Katolíckej diecézy Lodwar, ktorá je totožná s administratívnou oblasťou Turkana s rozlohou 77 000 km2. Diecéza má viac ako 53-ročné skúsenosti so zmierňovaním dopadov sucha na obyvateľov Turkany.

Úlohou dvoch vodných tímov je údržba a oprava vodných čerpadiel, inštalácia nových vodných zdrojov s dôrazom na čerpadlá na veterný a solárny pohon. Taktiež mobilizujú a školia komunity, aby sa priučili malým opravám čerpadiel, hygiene a finančne sa podieľali na údržbe svojho vodného zdroja.

Diecéza v súčasnosti spolupracuje najmä s programom Dobrá novina organizácie eRko.

Saleziáni don Bosca

V meste Korr, oblasť Marsabit, sú Saleziáni don Bosca prítomní už takmer 50 rokov. V náročných púštnych podmienkach Korr spravujú zdravotnícke centrum, základnú školu a škôlku, sú aktívni v ďalších 6 strediskách farnosti. Okrem vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pomáhajú miestnemu obyvateľstvu s adaptáciou na zhoršujúce sa klimatické podmienky.

Aktuálna humanitárna pomoc Saleziánov don Bosca v Korr zahŕňa výživové programy pre podvyživené deti školského a predškolského veku, tehotné a dojčiace ženy, ako aj opravu studní a vodných rezervoárov za účelom zlepšenia prístupu k pitnej vode. Humanitárne aktivity v oblasti zastrešuje saleziánska rozvojová organizácia DBDON (Don Bosco Development Outreach Network), dlhodobý partner občianskeho združenia SAVIO.

Kam bude pomoc v Keni putovať?

Región Turkana

Turkana patrí medzi púštne a polopúštne územia s odhadovaným počtom obyvateľov 1 256 162 ľudí. Je jednou z najchudobnejších oblastí Kene. Viac ako 90 % obyvateľov Turkany žije pod hranicou chudoby. Drsné podmienky okolia, odľahlosť, biedna infraštruktúra a zlý prístup k základným službám ešte viac prehlbujú chudobu.

Turkana je oblasťou náchylnou na suchá, ktoré sú čoraz dlhšie. Dažde sú čoraz zriedkavejšie, nepravidelné a až polovica ročného úhrnu (100 – 350 mm) spadne v priebehu 2-3 dní. Keďže rok 2016 nepriniesol takmer žiadne dažde, už začiatkom roku 2017 vyhlásila národná a miestna vláda, že súčasná situácia v oblasti je alarmujúca.

Ľudia musia každodenne prejsť k vodnému zdroju až 15 km, pastieri aj dvojnásobok. S pretrvávajúcim nedostatkom vody narastajú aj konflikty medzi miestnymi komunitami o vodné zdroje.

Región Marsabit

Marsabit patrí medzi najchudobnejšie regióny Kene. Ide o druhú najväčšiu administratívnu oblasť krajiny s rozlohou takmer 67 tisíc km². Väčšina obyvateľstva žije pastierskym spôsobom života. Klimatické podmienky sa zhoršujú, na zrážky sa nedá spoľahnúť ani v období dažďov. Aktuálne trpí hladom v dôsledku sucha 150 000 domácností Marsabitu, ich počet neustále narastá.

Kvôli suchu vymiera pastierskemu obyvateľstvu dobytok, ľudia tak prichádzajú o jediný zdroj obživy. Pastieri opúšťajú svoje rodiny na čoraz dlhšie obdobie, aby našli vodu a pastvu pre zvyšné kusy dobytka. Nechávajú za sebou ženy, deti a starších ľudí, u ktorých sa zvyšuje počet podvyživených. Aj vďaka zbierke Spolu pre Keňu budú môcť Saleziáni don Bosca zrealizovať v meste Korr, oblasť Marsabit, výživové programy pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a zlepšiť prístup k pitnej vode.